İdarəetmə Sistemi

Mövcud və ya potensial müştəriləri ilə qurduqları münasibətləri ən səmərəli, ideal və nəticədə ən gəlirli etmək üçün şirkətlərin istifadə etdiyi üsuldur.

Müştəri və Layihə İdarəetmə sistemi!

Bu sistem vasitəsi ilə siz aşağıdakı üstünlüklərə nail olacaqsınız:

1. Müştərilərə nəzarət edə, Potensial müştərilərin bazasını toplaya və idarə edə bilirsiniz.
2. Yaradılmış layihələrin durumuna nəzarət edir, Müştərilər tərəfindən layihələrə tapşırıqlarını qeyd etmə icazəsini verir və layihənin bitmə tarixinə nəzarət edirsiniz.
3. Yaradılmış layihələri avtomatik olaraq hesab-fakturaya çevirib və bu barədə müştərinin e-poçtuna avtomatik olaraq fakturanın göndərilməsi.
4. Şirkət daxili gəlir və xərclərə nəzarət və s.